Sygeplejersken Podcast
№ 12 — Skyggearbejde i psykiatrien

№ 12 — Skyggearbejde i psykiatrien

June 25, 2021

Gennem mange år i psykiatrien har Astrid Saabye og Janni Kvam oplevet, at de fik mindre og mindre tid til svært psykisk syge patienter. For dem begge blev skyggearbejde en del af løsningen.

Skyggearbejde kan være at skippe frokostpausen, så der bliver tid til en ekstra samtale med en patient. Eller at give sit private telefonnummer til patienten.

Skyggearbejde giver arbejdsglæde, men kan også føre til ensomhed, stress og kynisme. Men selv under hårdt tidspres og ufleksible rammer kan man arbejde med patientens recovery for øje. Uden at bruge sin fritid.

 

Medvirkende

Astrid Saabye, sygeplejerske ved Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe.

Janni Lage Kvam, sygeplejerske ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. 

Malene Friis Andersen, psykolog og arbejdsmiljøforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Anna Kristine Waldemar, cand. cur, ph.d. og forsker i recovery.

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Interview og klip: Bille Sterll

Musik: www.zapsplat.com

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

Varighed: 19 min.

№ 11 — Vi mærker desperationen: Forstå spiseforstyrrelser

№ 11 — Vi mærker desperationen: Forstå spiseforstyrrelser

March 26, 2021

I 2018 var 11.700 personer - 9.900 voksne og 1800 børn og unge – enten indlagt eller i ambulant behandling for en alvorlig spiseforstyrrelse. 

Som sygeplejerske møder du dem ikke kun i psykiatrien, for de dukker også op på de somatiske afdelinger. Men her kan de være svære at få øje på, hvis du ikke er vant til dem.

Som ganske ung pige var Jessica Barkani indlagt i flere år, hvor hun på skift sultede sig, overspiste og skar i sig selv. I dag læser hun til sygeplejerske.

Inger Becker er sygeplejerske i Psykiatrien i Aalborg, og hun har behandlet spiseforstyrrelser i 30 år.

I denne podcast mødes Inger og Jessica på Ingers kontor. De taler om, hvordan vi møder mennesker med spiseforstyrrelser – og om gå på arbejde med sine følelser og mærke desperationen.  

 

Medvirkende

Jessica Barkani, sygeplejerskestuderende

Inger Becker, sygeplejerske ved Enhed for Spiseforstyrrelser på Aalborg Universitets Hospital

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Interview og klip: Bille Sterll

Musik: www.zapsplat.com

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

Varighed: 23 min.

№ 10 — Covid-19: De isolerede

№ 10 — Covid-19: De isolerede

March 4, 2021

Den direkte kontakt mellem patienter og pårørende er under Corona reduceret markant – i foråret lukkede mange hospitaler for første gang i 6-7 år næsten helt ned for besøgende pga. smitterisikoen. Her under anden bølge i vinter er det sket igen. Dét har givet udfordringer for både personale, patienter og pårørende. Vi har besøgt Covid-afsnit på Bispebjerg hospital og SUH i Køge og talt med sygeplejersker og en forsker om fordele og ulemper ved besøgstid - og om værnemidler, der isolerer patienter og personale.

 

Medvirkende:

Sygeplejerske Camilla Faurskov Sørensen, Ortopædkir. afd. SUH Køge

Julie Andreasen, sygeplejerske, Ortopædkir. afd. SUH Køge

Carrinna A. Hansen, sygeplejefaglig forskningsleder, Ortopædkir. afd. SUH Køge

Sofie Rosenørn Wolsgaard, Lungemed. Afd. Bispebjerg hospital

Trine Hjetting, ledende oversygeplejerske, Lungemed. Afd. Bispebjerg hospital

Lisbeth Bruus, patient, Covid-afsn. Ortopædkir.afd. SUH Køge og hendes kæreste, Henrik Hartung

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Thomas Alling

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

№ 9 — Covid-19: Intet er som før

№ 9 — Covid-19: Intet er som før

February 2, 2021

I marts 2020 blev Danmark ramt af den globale pandemi Covid-19. En virus, som førte til nedlukning af store dele af samfundet, udbredt angst for smitte, alvorlig sygdom og død. Men som dødelig pandemi er Covid-19 ikke enestående. Vi har gennem århundreder med mellemrum været ramt af pest, kopper, kolera, tuberkulose og den spanske syge. Og i 1980’erne og 90’erne døde mange af aids. Pandemierne har også gennem tiden sat sig spor i kunsten, og de aftryk kan man følge i de faste samlinger på Statens Museum for Kunst. Her kan du høre afdelingssygeplejerske Grethe Bendixen reflektere over pandemiernes hærgen i kunsten i lyset af Covid-19.

 

Medvirkende:

Grethe Bendixen, afdelingssygeplejerske, Bispebjerg Hospital, Akut- og Intensivafdelingen

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Michael Holbek

Redaktør: Jakob Lundsteen

Teknik: Jette Smed

Foto/Grafik: Klaus Holsting og Mathias N Justesen

№ 8 — Covid-19: Oplæring, arbejde og angst

№ 8 — Covid-19: Oplæring, arbejde og angst

December 27, 2020

Sygeplejersker er den hårdest ramte faggruppe i sundhedsvæsenet, når det gælder smittede med corona. Siden første bølge i foråret er viden om sygdommen, spredningshast

ighed, smitterisiko og smitteveje vokset markant. Det er antallet af smittede også. Hvor der i foråret måtte improviseres – og mange sundhedsansatte blev smittet i de første hektiske måneder – er der lavet beredskabsplaner med frivillige sygeplejersker på flere sygehuse. Og angsten for selv at blive smittet – måske igen - er stor. Op mod jul var over 2500 sygeplejersker alene på hospitalerne blevet testet positive. Vi besøgte Hvidovre hospital i december 2020, mens det blæste op til storm og 35 frivillige sygeplejersker blev trænet i pleje af COVID-patienter.

 

Medvirkende:

Karen Berg, operationssygeplejerske, Ortopæd.kir. afd.

Katrine Flenstrøm, operationssygeplejerske Ortopæd.kir. ambulatorium

Lene Guldager, ledende oversygeplejerske, Lungemedicinsk afd.

Irene Borup, sygeplejerske, Lungemedicinsk afd.

Jesper Friis, Anæstesisygeplejerske og koordinator, klinisk træning. Alle fra Hvidovre hospital

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Thomas Alling

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

№ 7 — Bag kærlighedens skjold: Forstå familiesygepleje

№ 7 — Bag kærlighedens skjold: Forstå familiesygepleje

November 11, 2020

Alle er vi en del af et større system med familie, venner eller naboer. Og lige som familien er en vigtig støtte, har den også brug for omsorg, når én i familien bliver alvorligt syg. Tit skjuler familien sin bekymring af hensyn til den, der er syg. Familiesygepleje søger at inddrage hele familien. Vi er taget til OUH Svendborg for at se, hvordan de gør.

 

Medvirkende

Marianne Mohrdieck, sygeplejerske OUH Svendborg

Harry, hjertepatient

Anne Dichmann Sorknæs, forskningssygeplejerske OUH Svendborg

Emilie Kronvold og Marie-Louise Fredegaard, sygeplejersker OUH Svendborg

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Bille Sterll

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

Varighed: 20 min.

№ 6 — Frys, flygt eller angrib: Forstå delir

№ 6 — Frys, flygt eller angrib: Forstå delir

June 10, 2020

Sådan reagerer hjernen instinktivt hos mange delirøse patienter. Først skærmer sygeplejersker dem, men hvad gør man så bagefter? Hvad stiller man op hos delirøse patienter, som er konfuse og kede af det, men som er svære at yde sygepleje til? Det får du et bud på i denne udgave af Sygeplejerskens Podcast, hvor du kan komme med på et lynkursus i verbale og nonverbale redskaber til håndtering af patienter med delir.

 

Medvirkende:

Nina Bjørnholt, arbejdsmiljøkonsulent Amager og Hvidovre Hospital

Jane Schouboe Koch, sygeplejerske Hvidovre Hospital

Mia Toldam, klinisk udviklingssygeplejerske Hvidovre Hospital

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

№ 5 — Noveller, poesi og patienter

№ 5 — Noveller, poesi og patienter

February 28, 2020

Læs digte og styrk din sygepleje. Kom med på kursus i narrativ medicin, når Sygeplejerskens podcast besøger Syddansk Universitet. Hør blandt andet hvordan romaner, noveller og poesi kan styrke sygeplejerskers forståelse af patienternes og pårørendes perspektiver. Narrativ medicin kredser om sproglig bevidsthed og sprogets betydning. På kurset får deltagerne både mulighed for at komme helt tæt på andres og deres egne tekster.

 

Medvirkende:

Peter Simonsen, professor i engelsk litteratur

Anders Juhl Rasmussen, lektor i narrativ medicin

Trine Borglit, sygeplejerske

Stine Zeberg-Theisen, sygeplejerske

  

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

№ 4 — Kunst og sygepleje: Nye veje til innovation

№ 4 — Kunst og sygepleje: Nye veje til innovation

January 30, 2020

At være ægte til stede i mødet med patienten. At undre sig. At opleve at god sygepleje er andet og mere end det målbare. Det er elementer, der kan føre til fænomenet ’Skønne Øjeblikke’. Lyt med her og forstå, hvordan en filosofisk tilgang til sygeplejen, kan omsættes til konkret handling i det daglige arbejde. Kan man udvikle sygeplejen gennem fortællinger om meningsfyldte møder med patienterne, mens man går rundt på Aros med sine kolleger? Med begrebet ‘skønne øjeblikke i sygeplejen’ arbejder innovation, sygepleje og æstetik sammen. Forstå hvad ‘skønne øjeblikke’ indebærer, og hør sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital fortælle om, hvordan de har arbejdet med nye tilgange til udvikling.

 

Medvirkende:

Sine Maria Herholdt-Lomholdt, ph.d. og lektor

Helle Røgild-Nielsen, Sygeplejerske på lungekirurgisk afdeling, Aarhus universitetshospital

Karin Overgaard, Sygeplejerske på lungekirurgisk afdeling, Aarhus universitetshospital  

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

№ 3 — UVI: Infektionen der forsvandt

№ 3 — UVI: Infektionen der forsvandt

December 5, 2019

“Det må vi da kunne gøre noget ved.” Det sagde sygeplejerske Ulla Karman og hendes kollegaer til hinanden, da de vurderede antallet af urinvejsinfektioner hos deres borgere på Plejecenter Ågården i Egtved. De skiftede piller ud med en ny tilgang til symptomer og behandling, og det projekt kan du høre mere om i denne udgave af Sygeplejerskens Podcast. 
Hvert år har urinvejsinfektioner menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, og det er en af de hyppigste infektiøse årsager til indlæggelse hos ældre borgere. Bliv klogere på eller genopfrisk din viden om urinvejsinfektioner i dette afsnit, hvor vi taler med klinisk sygeplejespecialist og postdoc Susanne Vahr om opsporing og behandling af urinvejsinfektioner, og så kan du komme med til Plejecenter Ågården i Egtved, hvor mange små forandringer har gjort en stor forskel.

 

Medvirkende:

Susanne Vahr, Klinisk sygeplejespecialist og postdoc på Rigshospitalet

Ulla Karman, Sygeplejerske på Ågården i Egtved

 

Udgiver: Fagbladet Sygeplejersken / Dansk Sygeplejeråd

Journalist og tilrettelægger: Maria Louise Kræmer

Musik: Nicolas Doria Adet Hansen

Redaktør: Jakob Lundsteen

Grafik: Mathias N Justesen

 

Læs mere i Fag & Forskning: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-1/forebyg-urinvejsinfektioner-med-grundlaeggende-sygepleje

Podbean App

Play this podcast on Podbean App